elektr. dotazník pro rodiče žáků 1., 8. a 9.tř.
06.09.2017 [D.Šourková]

Národní ústav
pro vzdělávání

školské poradenské zařízení a zřízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili naše pracoviště a požádali Vás o spolupráci - vyplnění elektronického dotazníku, který hodnotí běžné chování Vašeho dítěte.

 

Kdo jsme a co děláme?

Hlavním posláním Oddělení pro tvorbu diagnostických nástrojů NÚV je podporovat vývoj kvalitních diagnostických nástrojů pro odborníky ze škol a poradenských pracovišť ve školství. Tyto nástroje pomáhají identifikovat silné a slabé stránky dětí a v návaznosti na to podporují jejich nadání či pomáhají překonávat případné obtíže. Aby bylo možné nově vzniklé diagnostické nástroje využívat v praxi, je nutné je vyzkoušet v reálných podmínkách.Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o našem pracovišti, navštivte webové stránky www.nuv.cz/t/diagnostika.


O jaký projekt se jedná?

V rámci aktuálního projektu vyvíjíme diagnostickou metodu pro posouzení adaptivního chování u dětí ve věku 5 až 15 let (do 15 let a 11 měsíců). Ta hodnotí samostatnost dítěte a jeho schopnost zvládat nároky každodenního života. Jde o posouzení např. schopnosti sebeobsluhy, komunikace nebo sociálního chování. V rámci každé oblasti rodič hodnotí, nakolik u svého dítěte zmíněné chování či dovednost běžně pozoruje a také zda je vykonává samo nebo pro zvládnutí potřebuje dopomoc. V aktuální studii bychom potřebovali získat odpovědi od několika stovek rodičů.


Co mě čeká, pokud se do studie zapojím?

Administrace dotazníku bude probíhat anonymně v elektronické podobě. Na Vaši emailovou adresu obdržíte pozvánku k vyplnění elektronického dotazníku.Jeho zodpovězení trvá cca 60 - 90 minut. Není nutné ho vyplnit celý najednou, v průběhu odpovídání je možné odpovědi uložit a vrátit se k nim později. V období podzimu 2017 získáte přístup k informacím o výsledcích svého dítěte a také ke srovnání výsledků s výkonem ostatních dětí. Zároveň budete zařazeni do slosování o věcné ceny.


Má účast na studii nějaký vliv na vzdělávání mého dítěte?

Ne. Údaje a informace, které se o Vás a Vašem dítěti v rámci této studie dozvíme, jsou považovány za citlivé. Údaje nebudou sdíleny s žádnými osobami ani institucemi mimo členy výzkumného týmu. Každému jedinci bude přidělen jedinečný kód, pod nímž v průběhu celé studie vystupuje. Výsledky dotazníku a údaje získané z testů budou vždy sdělovány tak, aby se vyloučila možnost identifikace jednotlivých účastníků.


 

Máte-li zájem se zapojit do studie, registrujte se prosím do studie na webovém rozhraní https://goo.gl/forms/3SDekgHOomuVnQBC3,v němž je potřeba specifikovat věk a pohlaví dítěte a Vaši e-mailovou adresu. V průběhu několika dní Vám bude na e-mailovou adresu zaslán odkaz s přístupem do dotazníku.

Máte-li jakékoliv dotazy k této studii, neváhejte kontaktovat koordinátora Mgr. Jakuba Jelínka, na nějž můžete nalézt níže kontakt.

 

Velmi děkujeme za Vaši vstřícnost. Věříme, že se nám i díky Vám podaří naplňovat náš hlavní cíl - vytvořit kvalitní diagnostický nástroj, který poslouží odborníkům a dětem v celé České republice.

 

Mgr. Jakub Jelínek, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9, email: jakub.jelinek@nuv.cz , telefon: 283 881 250, linka č. 17

 

 

Zpt

NOVINKY
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín
04.05.2018
McDonalds cup 2018
04.05.2018
Štafetový pohár